פרסומים מקצועיים

 

 

דורית כבביה לנדאודורית כבביה לנדאוhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Dorit_Cababia.aspx

22/01/2014
צאן
דפון
הדפון מסכם תוצאות ניסוי שנערך ב- 2001 ומטרתו הייתה השוואת תערובות שונות, הכוללות גרגרים שלמים או כופתיות במנות טלאים בפיטום.