פרסומים מקצועיים

אורי אדלר; אפרים ציפילביץ; זיוה גלעד

 

 

דוד סילברמןדוד סילברמןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/david_silverman.aspx
שמשון עומרשמשון עומרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/shimshon_omar.aspx
תמר אלוןתמר אלוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/tamar_alon.aspx

24/05/2020
הגנת הצומח; ירקות בשטחים פתוחים; תחום פרחים
דפון

​גידולי ירקות ופרחים בבקעת הירדן הם לרוב גידולים אינטנסיביים - מונו-קולטורה, כלומר גידול מסוים אחד בשטח ספציפי בשנים עוקבות, ללא מחזור זרעים מוסדר. מצב זה מגביר את הסיכון להתפתחות מואצת של פגעי קרקע (מחלות, מזיקים, נמטודות ועשבים) האופייניים לגידול. לפיכך, מומלץ להתחיל בגידול חדש רק לאחר חיטוי הקרקע, המהווה פתרון למגוון הפגעים.