פרסומים מקצועיים

ערן הרכבי

 

 

תרצה זהביתרצה זהביhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/tirza_zehavi.aspx
אייל רבןאייל רבןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/eyal_raban.aspx

07/01/2015
מטעים
דפון

 

לקראת שנת השמיטה שחלה ב- 2014-2015 הוציא משרד החקלאות קול קורא להשבתת כרמי יין. כ-13,000 דונם כרמי יין אושרו להשבתה במסגרת פרויקט זה. דפון זה בא לתת מענה לאותם כורמים שעומדים להשבית את כרמם בעונה הקרובה, ומטרתו לקבוע את רמת הטיפול המינימלית בכרם היין המושבת, מבלי לפגוע בביצועי הכרם בשנה העוקבת.