פרסומים מקצועיים

 

 

ניצן רוטמןניצן רוטמןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/nizan_rotman.aspx

17/06/2019
הדרים; מחוז גליל-גולן
דפון

הדפון עוסק בגיזום; דישון; דילול פרי ועלים; מניעת מגע בין פירות ובין פירות לעלים; טיפולי ברזל בדישון קרקע וריסוסי ג'ברלין.