פרסומים מקצועיים

 

 

פנחס שנירפנחס שנירhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/pinhas_snir.aspx

17/09/2018
תחום פרחים; הנדסת הצומח וגנים בוטניים
דפון

אין כמו כתמי צבע של מקבץ פרחי גיאופיטים בגינה כדי לסמן באופן חגיגי וצבעוני את חילופי העונות. דפון זה מתמקד בדרכים לקבלת פריחה חורפית ואביבית ממושכת של כמה סוגי גיאופיטים.