פרסומים מקצועיים

 

 

דורית כבביה לנדאודורית כבביה לנדאוhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Dorit_Cababia.aspx

06/05/2020
צאן
דפון

​משבר הקורונה משפיע גם על שוק מוצרי החלב בישראל. בנוסף לצמצום היצוא לארה"ב וירידה בביקוש לחלב ולמוצרי חלב כבשים, מצטבר וגדל מלאי הגבינות. התמורה לחלב חריג משולמת כמקדמה שאינה מובטחת, ומדיניות המחירים עלולה להשתנות. בתנאים אלו, כדי להימנע מהצורך למימון פינוי עודפים לאפיקים חלופיים ולמזער את הנזק הכלכלי, יש צורך להתאים את ייצור החלב לשינוי בביקוש; וזאת, מבלי לפגוע בפוטנציאל הייצור לקראת התאוששות השוק.
בדפון הנוכחי מוצעות שיטות להפחתת ייצור חלב כבשים בתקופה הקרובה.