פרסומים מקצועיים

יצחק הלאור

 

 

ישראל גלוןישראל גלוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/israel_galon.aspx

16/08/2018
הנדסת הצומח וגנים בוטניים
דפון

​הדפון מכיל הנחיות לחיסכון במים בגינות פרטיות ובגינות משותפים.