פרסומים מקצועיים

 

 

ישראל גלוןישראל גלוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/israel_galon.aspx

21/01/2019
הנדסת הצומח וגנים בוטניים
דפון

בשנים האחרונות הולך ומתרחב תחום הגינון הקהילתי ברחבי הארץ, וכיום בישראל אלפי גינות קהילתיות שרובן הוקמו ביוזמות מקומיות, וחלקן מאורגנות על ידי גופים ציבוריים ועיריות. עצם העיסוק בעבודת האדמה במסגרת קהילתית טומן בחובו יתרונות רבים, כמו: קשר בלתי אמצעי לאדמה; חיבור בין האדם, האדמה והקהילה; גיבוש וחיזוק חיי הקהילה במישורים שונים; חדוות יצירה; העשרת תרבות הפנאי ועוד.
בגינון קהילתי עוסקים רבים מכל מגוון האוכלוסייה בארץ, כמו למשל, חברי קהילה מזרמים חברתיים שונים, המוצאים בעיסוק המשותף חיבור חברתי משמעותי. בין החברים ישנם גם שומרי מצוות ושומרי מסורת המעוניינים לעסוק בגינון, ובד בבד לקיים את המצוות הקשורות בעבודת האדמה.
המצווה הראשונה שנצטוו ישראל בכניסתם לארץ היא נטיעת עצי פרי, שנאמר: "וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל" (ויקרא פרק ט"ז פסוק כ"ג). התורה מדגישה פעמים רבות את החשיבות הרבה לעיסוק בעבודת האדמה בארץ ישראל. באמצעות דפון זה נספק את המידע הנחוץ לציבור המעוניין בקיום המצוות הקשורות לעבודת האדמה.​