פרסומים מקצועיים

 

 

תרצה זהביתרצה זהביhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/tirza_zehavi.aspx

02/04/2017
מטעים; הגנת הצומח
דפון
  
הדפון מפרט את רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכרמים לשנת 2017. הכתוב בדפון זה אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר כלשהו חובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית. הנתונים נלקחו ממאגר המידע של "השירותים להגנת הצומח". ימי המתנה ליצוא מבוססים על נתונים מחברת יתרולאב.