פרסומים מקצועיים

 

 

נטע מורנטע מורhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/neta_mor.aspx

11/09/2019
הגנת הצומח; ירקות בשטחים פתוחים
דפון

דפון רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש במלפפונים בבית צמיחה. כאשר נוהגים בתחלופה בין תכשירים שונים או כשמשלבים שני תכשירים כנגד אותו הפגע, יש להתייחס לקבוצה/אופן פעולה של התכשירים (לעיתים מופיע כמספר ו/או אות במיון לפיIRAC /FRAC - Insecticide Resistance Action Committee /Fungicide– ארגונים עולמיים למיון קוטלי מזיקים לפי אופן הפעילות). הכתוב בדפון זה אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר כלשהו חובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית. המידע נלקח ממאגר הנתונים של השירותים להגנת הצומח ולביקורת.
​הדברה ביולוגית משולבת נבחנת בחלקות מסחריות במלפפונים, לכן הוכנסה עמודה נוספת המציינת את רגישות התכשירים לאויבים הטבעיים.