פרסומים מקצועיים

 

 

נטע מורנטע מורhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/neta_mor.aspx

09/07/2020
הגנת הצומח; ירקות בשטחים פתוחים; ירקות חסויים
דפון

רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש במלפפונים בבית צמיחה, מעודכן לאפריל 2020.

הכתוב  בדפון אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר כלשהו חובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית.
ככלל, על מנת למנוע התפתחות עמידות לתכשירי הדברה ופחיתה ביעילות התכשירים, מומלץ לרסס לסירוגין בתכשירים מקבוצת פעילות שונה. קבוצות הפעילות מופיעות בטבלה במספרים, במיון לפיIRAC  ו- FRAC (Insecticide/Fungicide Resistance Action Committee - ארגונים עולמיים למיון קוטלי מזיקים ומחלות לפי אופן פעילות או חומר פעיל).
בנוסף, מעבר למגבלות השימוש בתכשירים בהתאם לתוויות התכשירים, במשקים הפועלים בממשק הדברה משולבת (IPM) הכוללת במלפפונים את אקרית הסבירסקי ואקרית הפרסימיליס, ייעשה שימוש בתכשירים בהתאם להשפעתם על האקריות הטורפות, לפי מקרא המופיע בדפון.