פרסומים מקצועיים

 

 

אהד אפיקאהד אפיקhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ohad_afik.aspx
שלומי זרחיןשלומי זרחיןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Shlomi_Zarchin.aspx

08/01/2020
דבורים
ניסוי שדה

​אקרית הוורואה נתגלתה בישראל בשנת 1984. מאז ועד היום לא ניתן לגדל דבורים בגידול מסחרי ללא הדברתה.
מטרת העבודה: המציאות החדשה שנוצרה בארץ, של המלצות שונות לאזורים שונים, המעבר בין תכשירים וחשש מפני הופעת עמידות מחודשת לטיפול בפלוואלינט (אפיסטן) הצריך בדיקה של יעילות הטיפולים באזורים שונים בארץ ובדיקה של תכשירים נוספים למקרה שימצא שהטיפולים הקיימים אינם יעילים. לכך נוסף שינוי שעשתה חברת טפזול בתהליך היצור של מקלות הגלביטרז שהצריך בדיקה של המקלות החדשים. התכשירים שנבחנו במהלך הקיץ כללו מספר תכשירים על
בסיס אמיטרז, תכשירי פלוואלינט, בדיקה מחודשת של תכשיר הצ'קמייט ובדיקת תכשירים שנחשבים ידידותיים יותר לסביבה על בסיס תימול ('אפידאז' תכשיר רוסי) וחומצה אוקסאלית.