פרסומים מקצועיים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

המלצות הגנת הצומח במלון סתיו לשוק המקומי ערבה וכיכר סדום, 201908/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_hagats_melon_2019.aspxסבטלנה דובריניןדפון
המלצות הגנת הצומח בקישוא ערבה וכיכר סדום, 2020-201908/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_hagats_kishu_2019.aspxסבטלנה דובריניןדפון
הנחיות לעונה - אפרסמון03/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchyot_afarsemon_2019.aspxליאו וינרדפון
ענף האפרסמון: תמונת מצב 201903/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/anaf_afarsemon_tmunat_matzav_2019.aspxליאו וינרדפון
תכשירים להדברת פגעים בעגבניות בבתי צמיחה, יולי 201902/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_agvaniot_2019.aspxנטע מור;שלי גנץדפון
בפרדס, יולי-אוגוסט 201901/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_july_august_2019.aspxיחזקאל הראש;עינת גרזון;ניצן רוטמן;שלום שמואלי;יעקב הרצנו;שוקי קנוניץעמירם לוי-שקד;יוסף גרינברג;דניאל קלוסקידפון
השפעת תוספת תאורה ומיקוריזה על גידול טרגון בכיכר סדום עונה שנייה, תחנת זוהר 2018/1923/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Tarragon_kikar_sedom.aspxדוד סילברמןמעין פלוס קטרון;דודי קדוש;שלומי ואקרטניסוי שדה
השקיית הדרים לפי גודל הפרי - המלצות לעונת 201919/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hashkayat_hadarim_2019.aspxניצן רוטמןדפון
דפון לטיפולים בזן ליים לשמירת הצבע הירוק בפרי והארכת עונת הקטיף16/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_laim_2019.aspxניצן רוטמןדפון
המלצות לגידול מלוני סתיו בערבה וכיכר סדום 2019/2015/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_gidul_melon_barava.aspxשמשון עומר;עדי סויסה;סבטלנה דוברינין;עודד פרידמןיורם צביאלי;דרול ג'ילטדפון

 

 

הודעה ללולנים, יולי 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_7_19.aspxהודעה ללולנים, יולי 2019
הודעת המשך 2 ל-O.I.E קטרת העור - 14.7.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/kateret_or_2_14-07-19.aspxהודעת המשך 2 ל-O.I.E קטרת העור - 14.7.19
עדכון השירותים הווטרינריים בעקבות מקרי קטרת העור האחרונים - 11.7.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/kateret_or_11-7-19.aspxעדכון השירותים הווטרינריים בעקבות מקרי קטרת העור האחרונים - 11.7.19