פרסומים מקצועיים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

מבחן זני חסה בהידרופוניקה בחממה בכפר הנוער בן שמן, קיץ 201919/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_hasa_2019.aspxמולי זקס;נביל עומרי;שלי גנץאורי אדלר;ארז רחמיםניסוי שדה
בפרדס - הנחיות לחודשים ינואר-פברואר 202018/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_january_febaruary_2020.aspxשוקי קנוניץ;עינת גרזון;עמירם לוי שקד;ניצן רוטמןיוסף גרינברג;שלום שמואלי;יעקב הרצנודפון
מבחן זני חיטה לגרגרים - מולדת, עונת 2019-201818/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_hita_2019.aspxיצחק אברבנאל;יואב גולן;אור רםיורם שטיינברג;רוחי רבינוביץ;עוזי נפתליהו;אורון רבטל;רון דור סיניניסוי שדה
מבחן זני חיטה לגרגרים - עמק יזרעאל, עונת 2018/1918/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_hita_emek_izrael_2019.aspxאור רם;יואב גולן;יצחק אברבנאלרוחי רבינוביץ;עוזי נפתליהו;שגיא מרק;נייג'ל פולארדניסוי שדה
מבחני זנים בכותנה מסוג פימה - עמק יזרעאל 201918/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_pima_emek_izrael_2019.aspxאור רם;יואב גולן;עופר גורןיורם שטיינברג;רועי רבן;שי חמדיניסוי שדה
עש התפוח המדומה בהדרים - התמודדות, מניעה והדברה14/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/false_codling_moth_august_2019.aspxניצן רוטמןדפון
תכשירי הדברה מותרים לשימוש בהדרים המיועדים ליצוא14/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiri_hadbara_hadarim.aspxדפון
ממשק הטיפול בעשבייה בכרם לקראת החורף הקרב 2019-202013/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_haasabim.aspxתרצה זהבידפון
מדדים לחקלאות תומכת מגוון ביולוגי08/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/indices_agriculture_support_biodiversity.aspxאבירם ג'ונסוןדניאל קחטן;עומר בן אשרדפון
מיתוג אשכולית אדומה כמוצר איכותי בשווקי העולם08/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Red-grapefruit-branding.aspxמצגת

 

 

פרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפרייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/volunteers_support.aspxפרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים
מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/michsot_beizim_2020.aspxמכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2020
סיכום ניטור סלמונלה בתרנגולות לביצי הטלה - נובמבר 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2019/Pages/salmonela_betzey_hatala_11-2019.aspxסיכום ניטור סלמונלה בתרנגולות לביצי הטלה - נובמבר 2019