פרסומים מקצועיים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

חלב צאן 2019 - נתוני י יצור וסקר הרכב החלב ואיכות23/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/seker_halav_netuni_yezur.aspxצאןדורית כבביה לנדאודפון
תכשירי הדברה מותרים לשימוש בתפוחי-אדמה המיועדים ליצוא - 2020-2120/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_potatoes.aspxהגנת הצומחשחר פינקוביץ;נטע מורמיכל מזעקידפון
תכשירי הדברה מותרים לשימוש בגזר המיועד ליצוא - 2020-2120/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_carrot.aspxהגנת הצומחשחר פינקוביץ;נטע מורמיכל מזעקידפון
תכשירי הדברה מורשים לשימוש בצנונית המיועדת ליצוא – 2020-2120/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_radish.aspxהגנת הצומחשחר פינקוביץ;נטע מורמיכל מזעקידפון
תכשירי הדברה מורשים לשימוש בבטטה המיועדת ליצוא – 2020-2120/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in__sweet_potato.aspxהגנת הצומח;ירקות בשטחים פתוחיםשחר פינקוביץ;נטע מורמיכל מזעקידפון
תכשירי הדברה מותרים לשימוש בחצילים המיועדים ליצוא - 2020-2120/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_eggplant.aspxהגנת הצומחסבטלנה דוברינין;נטע מורמיכל מזעקידפון
ליזיאנטוס – הנחיות לעונת הסתיו12/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/instructions_for_the_season_in_growing_lisianthus.aspxתחום פרחיםיאיר נשרידפון
גידול בצל, ספטמבר 202009/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_batzal.aspxירקות בשטחים פתוחים;הגנת הצומחאלי מרגלית;נביל עומרי;תמר אלוןדפון
סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם בעונת 2020-201909/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/summary_of_a_variety_of_bread_wheat_varieties.aspxגידולי שדהיצחק אברבנאל;אור רם;יואב גולן;שמעון פרגמניקיפתח גלעדי;עוזי נפתליהו;עידן ריצ'קר;יורם שטיינברג;און רבינוביץ;דוד בונפילניסוי שדה
מבחן זני בזיל, אביב, כיכר סדום09/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/test_strains_basil.aspxירקות בשטחים פתוחיםדוד סילברמןמעין פלוס קטרון;דודי קדוש;שלומי ואקרט;דוד קינגסבוך;דני צ'לופוביץ;דליה מאורניסוי שדה

 

 

Molluscs Intercepted at the borders of Israel in 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/Molluscs-Intercepted-at-the-borders-of-Israel-in-2019-.aspxMolluscs Intercepted at the borders of Israel in 2019
ענפי החקלאות השונים נקבעו כענפים חיוניים למשק ויוכלו להמשיך לספק לציבור מזון טרי גם בתקופת הסגרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/quarantine_in_agricultere.aspxענפי החקלאות השונים נקבעו כענפים חיוניים למשק ויוכלו להמשיך לספק לציבור מזון טרי גם בתקופת הסגר
צמח האמברוסיה הפולש ומקומו בישראלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/asabimraim/pirsumim/Pages/Ambrosia.aspxצמח האמברוסיה הפולש ומקומו בישראלצמח האמברוסיה שהינו צמח גר, פולש בארץ בעל השפעה חמורה על החקלאות, הסביבה ועל בריאות האדם. הכנסו על מנת לגלות עוד על הצמח, מאפייניו והשפעותיו.