פרסומים מקצועיים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

נוכחות גבוהה של נגיף PVY במזרעי הסתיו בתפוח אדמה ומניעת המשך התבססותו16/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pvy_in_potato.aspxירקות בשטחים פתוחיםשחר פינקוביץדפון
טיפולים למניעה ולהתמודדות עם פוזריום בחסה עגולה (iceberg) בבשור, 202013/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/posarium_in_iceberg.aspxירקות בשטחים פתוחיםליאור אברהם;נביל עומרי;שקד יוסף כוכבא;שחר פינקוביץלאה צרור;אורלי ארליך;שרה לביוש;גיא רשף;צביקה אברהם;עמנואל רוטשילד;חגי לבנון;יואל מסיקה;אסף פרחיניסוי שדה
מבחן זני חסה בשטח פתוח בקיץ בבשור, 202010/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/test_lettuce_varieties.aspxירקות בשטחים פתוחיםליאור אברהם;נביל עומריאסף פרחיניסוי שדה
בפרדס - הנחיות לחודשים ינואר-פברואר 202105/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_january_febaruary_2021.aspxהדריםשוקי קנוניץ;עינת גרזון;עמירם לוי שקד;שקד יוסף כוכבא;ניצן רוטמן;אופיר אטינגריוסף גרינברג;דניאל קלוסקי;שלום שמואלי;נווה הרצנודפון
תכשירי הדברה מורשים לשימוש בקולרבי המיועד ליצוא – 2021-202003/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_use_in_kohlrabi.aspxהגנת הצומחסבטלנה דובריניןמיכל מזעקידפון
הזנה חנקנית בגזר03/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nitrogen_feeding_in_carrots.aspxירקות בשטחים פתוחיםשחר פינקוביץאורן בוכשטב;איליה גלפנד;גיא רשף;עמי גיפס;אורי לבני;איתי צרפתיניסוי שדה
קביעת מדדי בשלות בקומפוסט29/12/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/determining_maturity_indices_in_compost.aspxשירות שדהמאיה שניט אורלנדדפון
דו"ח לתוכנית מחקר: בחינת טכנולוגיה חדשה במערכת השקיה למניעת סתימות בהשקיה בקולחים29/12/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/examining_new_technology_in_the_irrigation_system.aspxשירות שדהמאיה שניט אורלנד;מולי זקסרמי בר-זיו;גידי שגיאניסוי שדה
חוברת תקצירים - מניעה והתמודדות עם מינים פולשים המזיקים לחקלאות27/12/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/related_abstracts_booklet_invasive_species.aspxהגנת הצומחחוברת
כיסוי צף (אגריל) לגידולי ירקות23/12/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/floating_cover_for_growing_vegetables.aspxירקות בשטחים פתוחיםדוד סילברמןיצחק אסקירהדפון

 

 

נציגי משרדי האוצר והחקלאות חתמו על הסכם החלבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/milk_agreement.aspxנציגי משרדי האוצר והחקלאות חתמו על הסכם החלב
הקצאת 170 מכסות הטלה חדשותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2021/Pages/michsa_lul_2021.aspxהקצאת 170 מכסות הטלה חדשות
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - דצמבר, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_2020.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - דצמבר, 2020