פרסומים מקצועיים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

המלצות השקיה ודישון בתמרים23/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_hashkaya_dishun_tmarim.aspxחיים אורן;אריה יצחקאפרים ציפילביץדפון
תחשיב אבטיח סידלס - שטח פתוח12/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_avatiach_seedless_shetach_patuach.aspxברכה גל;אברהם סלמון;ופא דיאבאת שחבריתחשיב
אבטיח סידלס לזרעים - בית צמיחה12/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_avatiach_seedless_zeraim.aspxברכה גל;אברהם סלמון;ופא דיאבאת שחבריתחשיב
תחשיב אבטיח סידלס - מנהרות עבירות12/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_avatiach_seedless.aspxברכה גל;אברהם סלמון;ופא דיאבאת שחבריתחשיב
גיזום שיחים ועצים11/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gizum_etzim.aspxישראל גלוןיצחק יפה;יצחק הלאורדפון
ממשק אוורור חימום בחורף06/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mimshak_evrur.aspxאילן אריהדפון
ממשק הפעלת לול פטם06/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mimsha_petem.aspxאילן אריהדפון
תאורה בלולי פטם לקראת הקיץ וחשיבותה להצלחת הגידול06/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/teura_lul_petem.aspxאילן אריהדפון
המלצות למטעי עצי פרי סובטרופיים - פברואר-מרס 201903/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_amlasot_mataim_Subtropical.aspxמיכאל נוי;ניצן סנשדפון
גידול פלפל בהשקיה בטפטוף של מים מליחים באמצעות השקיה אוטונומית בשליטת טנסיומטרים02/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_pilpel_bhashkaya.aspxמולי זקס;עודד פרידמןיצחק קליין;רבקה אופנבך;אבי אושרוביץ;טוביה סטרייקר;אפי טריפלרניסוי שדה