פרסומים מקצועיים

יניב לבון

 

 

דוד בירןדוד בירןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/david_biran.aspx
הלל מלכההלל מלכהhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/hilel_malka.aspx

16/11/2020
בקר
ניסוי שדה

​מטרת המחקר: ייעול ייבוש זבל המדרכים באמצעות הוספת אוורור מאולץ.