פרסומים מקצועיים

חזי גורן; ציון דקו

 

 

אריה יצחקאריה יצחקhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/arie_yitzhak.aspx

27/08/2018
שירות שדה; תחום פרחים
ניסוי שדה

בתצפית בחוות עדן נבדקו גיאופיטים לגידול לפרחי קטיף באזור עמק המעיינות. המטרה הראשית הייתה לבחון פרחי קטיף שעשויים להתאים לאזור אקלים מיוחד זה. ​