פרסומים מקצועיים

יורם שטיינברג; רוחי רבינוביץ

 

 

אור רםאור רםhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/or_ram.aspx

27/06/2018
גידולי שדה
ניסוי שדה

תנשמית האביב Helicoverpa armigera, המכונה "הליותיס", היא מין עש ממשפחת התנשמיתיים הפוגע בגידולים חקלאיים רבים. המזיק מקים 5-4 דורות בשנה. בתנאים מיטביים משך דור כחודש. זחל שבקע על צמח הכותנה בחודשים מאי ויוני, ניזון בעיקר מכפתורי הפריחה. נזקו גדול, כיוון שהוא עובר מאבר פרי אחד למשנהו, אף לפני שסיים לאכול את הראשון, וכך פוגע ב-5-4 אברי פרי. בהמשך העונה זחל ההליותיס פוגע אף בהלקטים צעירים, אך נזקיו קטנים יותר. נוהל מדיניות הדברת המזיק בכותנה גובשה במהלך השנים, והיא מתבססת על ניטור קטעים של מטר -שורה לנוכחות זחלים וביצים של המזיק על גבי עלי הצמח הצעירים ועל אברי הפרי. סף הנגיעות לטיפול הוא 2 זחלים למטר - שורה בשלב טרום הלקטים; וזחל  אחד למטר/שורה לאחר מכן, עד סוף חודש יולי. בשנים עברו היה מקובל להדביר את המזיק בתכשיר תיונקס (ENDOSULFAN), המשמש קוטל מזיקים בעל פעילות מהירה. כיום משמשים להדברת המזיק תכשירים חדשים,  שמשך פעילותם מהיישום ועד הדברת המזיק ארוך יותר.

הניסוי בחן את השפעת הסרת אברי פרי ראשונים על אופן הצימוח, ייצור אברי הפרי המאוחרים והיבול של כותנת פימה.