פרסומים מקצועיים

 

 

אילן אריהאילן אריהhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ilan_arie.aspx

06/08/2020
עופות
דפון

הדפון הנוכחי עוסק במערכת דינמית באוורור המינימום לשליטה על רמת הלחות בלול.​