פרסומים מקצועיים

מעין פלוס קטרון; אבי אושרוביץ; קטרינה צעירי; בן רימון; יניב בן-פלאי

 

 

יאיר נשרייאיר נשריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yair_nishri.aspx

08/09/2020
תחום פרחים
דפון

בשנים האחרונות מגדלי הפרחים בערבה מגדלים מספר מצומצם של מיני פרחים, לכן אחד היעדים החשובים עתה הוא להרחיב עבורם את מיני הפרחים לגידול באזור. כוח האדם, כמות המים ואיכות המים בערבה מהווים מכשול מבחינת הגידולים האפשריים באזור. לפיכך, ממקדים את עיקר המאמצים בשנים האחרונות באיתור גידולים חדשים, חסכוניים בכוח אדם ובמים, המתאימים לאיכות מי הערבה (מים בעלי רמת מליחות גבוהה). גידול של צמחים רב-שנתיים כמקור לפרחי קטיף הינו חסכוני הן בכוח האדם והן בעלויות הגידול השוטפות. במחקר זה נתמקד בשני גידולים רב-שנתיים: אכיום (עכנאי הדור) וקיפודן גלואי. מינים אלו נבחרו כבעלי ערך קישוטי וערך כלכלי גבוה עם פוטנציאל לאקלום בערבה כגידולים רב-שנתיים. ​