פרסומים מקצועיים

לירון אמדור; צפריר גרינהוט

 

 

גדעון טופורובגדעון טופורובhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/gidon_toperoff.aspx

06/01/2016
אגרואקולוגיה
דפון
 
כלכלת סביבה היא ענף בכלכלה שמטרתו ליצור מסגרת תיאורטית להבנה ולניתוח של תהליכים סביבתיים מנקודת מבט כלכלית ולבחון אפשרויות ליישום כלים שיביאו בחשבון את השיקולים הסביבתיים כחלק משיקולי השוק. תחום כלכלת הסביבה עוסק, בין היתר, בניהול מיטבי של משאבים טבעיים כמו אוויר נקי, שטחים פתוחים, קרקע ומים. במאמר זה נדון בהיבטים שונים של נושא זה בהקשר של הפעילות החקלאית בישראל.