פרסומים מקצועיים

 

 

22/12/2013
אגרואקולוגיה
דפון
 
לפי רוב המודלים של האקלים, צפויה עליה בטמפרטורות של  עד , ושינויים בכמויות ודפוסי המשקעים במהלך 50 עד 75 השנים הבאות (Adams et al; 1990), וזאת עקב עליית ריכוזי הפחמן הדו חמצני ושאר גזי החממה. בארה"ב ריכוזי הפחמן הדו חמצני עלו מ- 280ppm לפני המהפכה התעשייתית ל- 350ppm כיום. שינויי אקלים בעוצמה שמדברים עליה המודלים של האקלים, יגרמו לשינויים בחקלאות וברווחת החקלאות.
בספרות הכלכלית קיימות שתי גישות עיקריות לניתוח השפעות שינויי אקלים על החקלאות: הגישה הראשונה היא גישת פונקציית הייצור שפותחה על ידי אדמס ושותפיו, שמסתמכת על הקשר בין שינויים במשתנים אקלימיים כמו טמפרטורה ומשקעים, לבין התפוקה מגידולים חקלאיים מסויימים. הגישה השנייה שהיא הגישה הריקארדית שפותחה על ידי מנדלסון ושותפיו, והיא בודקת כיצד שינויים אקלימיים משפיעים על ערך האדמה על ידי הערכת מחיר השוק של הקרקע. בעבודה זו תוצג סקירת ספרות עבור שתי הגישות.