פרסומים מקצועיים

 

 

ופא דיאבאת שחבריופא דיאבאת שחבריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/wafa-Shahbari.aspx
דניאל ביקלדניאל ביקלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Daniel_Bikel.aspx
דוד בירןדוד בירןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/david_biran.aspx

01/10/2020
בקר; כלכלת הייצור
דפון

סיכומים אלו יהוו כלי עזר לרפתן לצורך זיהוי חולשות וחוזקות של הרפת ולבצע ניתוח נתונים לפי חיתוכים שונים כדוגמת מקור המזון, יעילות הזנה וכו'. ​