פרסומים מקצועיים

יעל קלנר

 

 

ארזי חגיתארזי חגיתhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/hagarz.aspx

15/06/2020
עופות
ניסוי שדה

בספרות המדעית קיימים מחקרים רבים המצביעים על הקשר בין הגיל וקו המטילות על קליפת הביצה. בעולם המערבי קיים ביקוש לביצים המטופחות למשקל נמוך, ולכן קווי המטילות המגיעים לשווקים אלו מותאמים לכך - מטופחים למשקל נמוך. לעומ זאת, בישראל יש ביקוש לביצים גדולות, ולכן קווי מטילות המטופחים לביצים גדולות הם פופולריים. ישנה הנחה הרווחת בין העוסקים בשלוחות ביצי המאכל, בדבר מתאם גבוה בין משקל הביצה לבין שיעור הביצים הסדוקות.

במחקר זה אנו בוחנים את הקשר בין גודל הביצה לבין אחוז הביצים הסדוקות. המחקר בחן בטווח ממוצע של משקלי הביצה בלהקה, הנע בין 75-60 גרם, את הקשר בין משקל הביצה לבין רמת הביצים הסדוקות.  מנתוני המחקר עולה כי יש קשר הדוק בין אחוז הביצים הסדוקות לגיל המטילה בשני קווי המטילות: לוהמן והייליין 80, וקשר רופף בין אחוז הסדוקות למשקל הביצה הממוצע בשני קווי המטילות בעונת ההטלה השנייה (לאחר הנשרה כפויה), שבה יש יותר ביצים סדוקות ומשקלן הממוצע גבוה מ- 70 גרם. ​​​​​