פרסומים מקצועיים

תמר להב; דורית רייספלד; יונתן בנגיו

 

 

08/09/2020
תחום פרחים
ניסוי שדה

הניסוי התבצע בחממה של בי"ס "גוונים" במועצה האזורית מנשה. לפני השתילה נטבלו פקעות של קאלה אתיופיקה בתמיסות של ג'יברלין בריכוזים שונים (200 ח"מ, 300 ח"מ ו-400 ח"מ), עם תוספת ציטוקינין או ללא תוספת ציטוקינין (בריכוז של 200 ח"מ), בהשוואה לביקורת שלא נטבלה בהורמונים. הממצאים העיקריים הראו כי בדומה למה שנמצא במחקרים קודמים, טבילת הפקעות לפני השתילה בג'יברלין מכפילה את כמות הפרחים ומקדימה את הפריחה. במחקר זה נמצא שהגדלת ריכוז הג'יברלין מ- 200 ל-300 ול-400 ח"מ לא תרמה לשיפור ביבול, ולכן מומלץ להסתפק בריכוז הנמוך יותר, כלומר ב-200 ח"מ. כמו כן, נמצא שהוספת ציטוקינין לא השפיעה על התוצאות כלל. כאשר הייתה טבילה בציטוקינין בלבד, התוצאה הייתה זהה לביקורת. בנוסף, לא נמצאה השפעה משמעותית של הוספת הציטוקינין בשילוב עם ריכוזי ג'יברלין שונים.​