פרסומים מקצועיים

 

 

ליאו וינרליאו וינרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/leo_winer.aspx

01/07/2020
מטעים
ניסוי שדה

דישון חנקן משפיע משמעותית על קצב פליטה לאטמוספירה של הניטריט (יון החנקית, NO2-). הנוצר בתהליך הניטריפיקציה כחומר ביניים במעבר של אמון חנקני לחנקה. הניטריפיקציה היא פעולה ביולוגית של הפיכת חנקן בצורת אמון (NH4+) לחנקה (NO3-) בתהליכי חמצון שבהם מעורבים חיידקים מקבוצות שונות. בשלב הראשון של התהליך משתמשים בחיידקי ניטריפיקציה באמון כתורמי אלקטרונים, ובחמצן - כקולטי אלקטרונים, כאשר תוצר החמצון הוא ניטריט. חיידקי ניטריפיקציה מסוג אחר מעורבים בשלב השני של התהליך, הכרוך בחמצון ניטריט, אשר משמש כתורם אלקטרונים, ובחמצן - כקולט אלקטרונים, והתוצאה הסופית של התהליך היא יצירת ניטראט (החנקה, NO3-). עדיין לא נמצא החיידק המסוגל לבצע חמצון מלא של אמון והפיכתו לחנקה.
הפסדי החנקה לאטמוספירה מזהמים אותה בעקבות חמצון האוזון (5) ופוגעים ביעילות הדישון. בטמפרטורות הקרקע השוררות בארץ בחודשי הקיץ, מתרחשים תהליכי ניטריפיקציה, ולכן החנקן שנמצא בבית השורשים בחודשי הפעילות של השורש מורכב ברובו מחנקה, המחלחלת לעומק האדמה, מגיעה אל מי התהום ומפחיתה את יעילות הדישון. ​