פרסומים מקצועיים

 

 

יוסי בן שחריוסי בן שחרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yosi_ben_shachar.aspx

30/04/2018
הנדסת הצומח וגנים בוטניים
דפון

סטנדרט ("תקן") שתילי עצים לגינון הינו עדכון של חוברת "הגדרת תקנים לשתילי גננות ונוי" משנת 2000.
נטיעת שתילי עצים בגינון הציבורי והפרטי העונים לסטנדרט הכרחי/נדרש כדי לשפר את הנוף הגבוה בישראל וליצור שפה אחידה בין המתכנן, המזמין, המבצע (גנן או קבלן) והמפקח.​