פרסומים מקצועיים

 

 

גבי עדיןגבי עדיןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/gabriel_adin.aspx

22/02/2018
בקר
דפון

​דיון בהערכה מחדש בשיעור הוויטמינים A ו-E בשלוחות השונות ברפת החלב - ועדת הזנה של הנהלת ענף הבקר, פברואר 2018.