פרסומים מקצועיים

 

 

גבי עדיןגבי עדיןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/gabriel_adin.aspx

05/01/2016
בקר
ניסוי שדה

 

מטרת העבודה: השוואת שיטת גידול יונקים המקובלת המבוססת על הגמעה בחלב מלא במהלך 60 יום, לפרוטוקול גידול ניסיוני חדש המבוסס על הגמעת חלב מלא במהלך 24 יום בלבד, והזנה בתערובת ייעודית במשך 6 שבועות מההמלטה.