פרסומים מקצועיים

 

 

איל פרנקאיל פרנקhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/eyal_frank.aspx
גבי עדיןגבי עדיןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/gabriel_adin.aspx
יואב שענייואב שעניhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yoav_shaani.aspx

11/12/2016
בקר
ניסוי שדה
כדי למנוע יצירת תנאים חומציים בכרס נעשה שימוש נרחב בבופרים, כאשר הנפוץ מבניהם הוא הסודה לשתייה. בשנות השבעים והשמונים נחקר רבות השימוש בסודה לשתייה על תפקוד הכרס ורמת הייצור בפרות חלב, והכנסת הסודה לשתייה נהפכה לנורמה למרות תוצאות סותרות באשר להשפעתה על ייצור החלב והשומן בחלב. בניסוי קודם שנערך ברפת הפרטנית בבית דגן, לא מצאנו יתרון במתן של סודה לשתייה במנה המבוססת על תחמיץ חיטה ושחת דגן כמזון גס עיקרי. בניסוי אשר בחן מתן סודה לשתייה בשני מינונים שונים (0.75% ו 1.5% מהח"י במנה) לעומת מנה ללא סודה לשתייה נמצא כי ככל שרמת הסודה לשתייה במנה עלתה משך העלאת הגירה היומי התקצר. מכיוון שלא נמצאו תוצאות מובהקות באשר למדדי היצור ביצענו ניסוי דומה ברפת מסחרית אשר הכילה קבוצות ניסוי אשר כללו מעל 100 פרות כל אחת.
מטרת הניסוי: לבחון את השפעת הסודה לשתייה במנת פרות חלב גבוהות תנובה המבוססת על תחמיץ דגן כמזון גס עיקרי על יצור החלב, יצור שומן החלב והעלאת הגירה.