פרסומים מקצועיים

 

 

יואב שענייואב שעניhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yoav_shaani.aspx

09/07/2020
בקר
ניסוי שדה

​ויסות ה pH בכרס הפרה חיוני לתפקודה התקין, הוא מושפע מקצב יצירת חש"ן, ספיגת החש"ן וקצב הפינוי שלהן מהכרס, וגורמים נוספים כגון כושר ההתרסה של מרכיבי המנה. בופרים עשויים לשמור על רמת חומציות נדרשת במערכת העיכול של בעל החיים ובדם. כדי להשתמש באפקט החיובי של הבופרים על בעל החיים, נהוגה הוספתם למנה באופן קבוע במנות בהן המזון הגס נמוך מ-45% מכלל המנה, במקרים בהם תכולת השומן בחלב נמוכה ובעקות חום. כמות הבופר המומלצת של סודיום בי-קרבונט היא 0.75 עד 1% מכלל החומר היבש במנה. מעבר לשימוש בסודה לשתייה המשולבת בבליל, פרקטיקה נפוצה במשקים, בתקופה בה נצפות בעיות עיכול המיוחסות לחמצת כרס, הינה מתן סודה לשתייה בצריכה חופשית. בעבר נעשו מספר מצומצם מאד של עבודות באשר ליכולת ה"ריפוי העצמי" של פרות בעזרת סודה לשתייה בצריכה חופשית. מטרת המחקר היא לבדוק האם מתן סודה לשתייה בצריכה חופשית לפרות חלב הינן כלי יעיל למניעת SARA. כדי לבחון זאת, שני אבוסים בעלי זיהוי לתגי RFID הותקנו בקצה סככת חולבות ברפת. בנוסף, בולוסים למדידת pH בכרס הושתלו ל 20 פרות מתחלובה שנייה ומעלה סמוך למועד ההמלטה המשוער. הניסוי בוצע במתכונת בה אבוסי הסודה נגישים לפרות במשך עשרה ימים ברצף ולאחר מכן סגורים למשך 10 ימים ברצף. בסוף כל תקופה כזו בוצעה ביקורת חלב לבדיקת מדדי הייצור. לא נמצאו הבדלים מובהקים ב pH הממוצע, המינימלי והמקסימלי ביממה. כמו כן, בתוצאות ביקורת החלב מצאנו כי במרבית המדדים לא היה הבדל מובהק בין הטיפולים, אך מצאנו נטייה (P=0.0819) לאחוז שומן גבוה יותר בפרות שקיבלו את הסודה ב 0.06 יחידות אחוז. מתוצאות ניסוי זה עולה כי מתן סודה לשתייה בצריכה חופשית לפרות חלב, אינה מועילה במניעת מצבי SARA. בנוסף, לא ניתן לומר כי קיים קשר בין צריכת סודה לשתייה בצריכה חופשית ע"י פרות לבין תנאי ה pH בכרס הפרה.