פרסומים מקצועיים

 

 

שמשון עומרשמשון עומרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/shimshon_omar.aspx
ליאור אברהםליאור אברהםhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/lior_avraham.aspx

16/07/2020
ירקות בשטחים פתוחים
ניסוי שדה

​בישראל מגדלים מדי שנה 150,000 טונות אבטיחים לשוק המקומי, על פני כ-23,000 דונם. הישראלי הממוצע צורך כ-20 ק"ג אבטיח, אך מגמה זו נמצאת בירידה, בעיקר בשל פגיעה באיכות הפרי. מרבית האבטיחים הגדלים בישראל מורכבים על כנות דלעת, המקנות עמידות לפגעי קרקע שונים. בעיות ביחסי הגומלין בין כנה לרוכב (אי-התאם) והדבקה בווירוסים (מועברי כנימות עלה וכנימת עש הטבק) גורמים לפגיעה ביבול ובאיכות הפרי. שכיחות ההדבקה בווירוסים מחריפה בשנים האחרונות על רקע שינוי האקלים וככל שמועד השתילה מתאחר. גורמים אלו הביאו את מערכת ההדרכה והמו"פ לעודד מגדלים בערבה ובצפון הנגב לעבור לגידול במבנים סגורים ברשת 50 מש. עם זאת, ישנם פערי ידע בכל הקשור לשיטת הגידול בתנאים מוגנים בקיץ. במטרה לצמצם את פערי הידע ולאפשר הספקה של אבטיח באיכות טובה ובכמות גדולה בשלהי העונה, בחנו זני אבטיח גדול ואבטיח מידי בגידול בבית רשת 50 מש בשתילת יולי.