פרסומים מקצועיים

יעל קלנר

 

 

ארזי חגיתארזי חגיתhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/hagarz.aspx

13/08/2020
עופות
ניסוי שדה

בישראל קיימים ארבעה קווי מטילות מגזע לגהורן לבן: לוהמן, דקאלב, הייליין 80 והייליין 36. לכל קו מאפיינים משלו. בניסוי זה נבחנו שני קווים - לוהמן ודקאלב. הניסוי נערך בלול מסחרי, שאינו מבוקר אקלים, בכלובים קונבנציונליים, בצפיפות של 3 עופות בתא, 400 סמ"ר למטילה.​