פרסומים מקצועיים

 

 

ניצן רוטמןניצן רוטמןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/nizan_rotman.aspx

15/01/2020
הדרים
דפון

עש התפוח המדומה נפוץ במרבית אזורי הארץ, ונמצא בפרדסים מאזור עמק יזרעאל ועד אזור אשקלון. העת"מ (עש התפוח המדומה) הוא מזיק הסגר, ונוכחותו על גבי הפרי ובתוכו אסורה כמעט בכל יעדי השיווק של פירות ההדר מהארץ. פיקוח וניטור המזיק חשובים מאוד, וכך גם הקפדה על מניעת חדירתו לפרדס. אין לקטוף פרי החשוד כנגוע במזיק, ובתי האריזה נדרשים שלא להכניס לתיבות פרי החשוד בנגיעות בעש התפוח המדומה.
​הדפון הנוכחי סוקר את דרכי ההתמודדות, מניעה והדברה של עש התפוח המדומה.  ​