פרסומים מקצועיים

 

 

דוד סילברמןדוד סילברמןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/david_silverman.aspx
נטע מורנטע מורhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/neta_mor.aspx
סבטלנה דובריניןסבטלנה דובריניןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/svetlana_dobrinin.aspx
תמר אלוןתמר אלוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/tamar_alon.aspx

20/11/2018
ירקות חסויים; אגף ירקות
דפון

לאחרונה נצפתה נגיעות בעש התפוח המדומה - Cryptophlebia (Thaumatotibia) leucotreta בחלקת פלפל באזור שדות נגב, אזור המוגדר כנגוע בעש התפוח המדומה. העש גרם לנזק ישיר לפרי – ריקבון ואובדן יבול. בנוסף, נחשב העש מזיק הסגר בארץ ובעולם ומאיים על יצוא ההדרים, הרימונים, האפרסקים והפלפל מהארץ.
מרבית הפלפל בארץ גדל במבנים מוגנים ברשתות צפופות, ולכן מזיק זה אינו אמור להוות בעיה בגידול. הקפדה על סגירה מיטבית, על סניטציה סביב המבנים ועל ריסוסים כנגד זחלי עשים אחרים - נותנים מענה לפגע זה.
בעבר נגרם נזק קשה ממזיק זה בכמה חלקות פלפל הסמוכות לפרדסים באזור השרון.​