פרסומים מקצועיים

 

 

איל פרנקאיל פרנקhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/eyal_frank.aspx
גבי עדיןגבי עדיןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/gabriel_adin.aspx

26/11/2020
בקר
דפון

​התפתחות תקינה ומיטבית של עגלות לתחלופה ברפת החלב תלויה רבות בממשק הגידול בתקופת הינקות. במהלך תקופה זו  ניזון היונק משילוב של חלב מלא או של אבקת חלב ייעודית בתוספת הזנה במזון יבש ייעודי. החלב או תחליף החלב הם המרכיב הכלכלי העיקרי בגידול היונק  בשל עלותם הגבוהה, אך ניתן גם להוזיל מעט בעלויות הללו באמצעות שימוש 
בחלב נפסד שעבר פיסטור. בשבועות הראשונים הכרס של היונק אינה מפותחת דיה, כך שמרבית חומרי ההזנה הזמינים להתפתחותו התקינה ולגדילתו של היונק הינם ממקור חלב. הממשק המקובל לאורך שנים רבות ברפת הישראלית הוא "הזנה מוגבלת", והוא נסמך על לוח הגמעה, שלפיו כמות ההזנה עולה באופן הדרגתי עד הגעתה לשיא של  כ- 5 ליטרים/יום - המהווים כ-10% (חומר טרי) ממשקל גוף היונק, ואז חלה ירידה בכמות החלב המוגשת עד מועד הגמילה. ממשק הגמעה זה נועד לעודד צריכה של מזון יבש (גרעינים, עמילנים ומקורות חלבון איכותיים), החיוני להתפתחות תקינה ומיטבית של הסיסיות בכרס, אשר מגבירות את שטח המגע בין תוצרי המטבוליטים לדופן הכרס, ובכך מייעלות את ספיגת חומצות ה שומן הנדיפות.