פרסומים מקצועיים

 

 

תמר אלוןתמר אלוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/tamar_alon.aspx
נטע מורנטע מורhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/neta_mor.aspx
שחר פינקוביץשחר פינקוביץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Shahar_pincovich.aspx
סבטלנה דובריניןסבטלנה דובריניןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/svetlana_dobrinin.aspx
דוד סילברמןדוד סילברמןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/david_silverman.aspx
ליאור אברהםליאור אברהםhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/lior_avraham.aspx

30/09/2020
ירקות בשטחים פתוחים; הגנת הצומח
דפון

​בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה של ריקבון פירות פלפל ושל 'נזילה' מהם בחלקות שנשתלו בחודשים ינואר-מרס ונקטפות עד תחילת החורף. הריקבון בפרי לח, המלווה לעתים בריח רע, נגרם כנראה על ידי גורם בקטרי, כמו אירוויניה, או על ידי פטרייה, כמו ריזופוס. התופעה מתרחשת לרוב בשליש האחרון של הגידול, כאשר החלקה פחות מטופלת באופן כימי ופירות שאינם איכותיים אינם נקטפים או מושלכים לקרקע בחממה ובסביבתה ועלולים להוות מקור הדבקה לפגעים השונים. ייתכן אף כי הפרי בעת החנטה נותר מעט פתוח באזור הפיטם, מה שמאפשר את חדירתו של גורם חיידקי או פטרייתי. חדירת תריפסים לפרי דרך פיטם פתוח גורמת גירוד, החמה, פציעה וריקבון. מהידוע לנו, פירות הפלפל אינם נפגעים בדרך כלל מגורמי ריקבון באופן ראשוני אלא באופן משני, לאחר שהם נפגעים מגורמים אחרים, כמו זחלי עשים, זבוב פירות, זבובי תסיסה, צרצרים, עכברים, ציפורים, כלי קטיף ועוד. הנזק הנגרם בעטיה של תופעה זו עלול להיות עצום, עד כדי כך שלא ניתן יהיה לשווק את הפרי.