פרסומים מקצועיים

 

 

אלי מרגליתאלי מרגליתhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/eliyau_margalit.aspx
נביל עומרינביל עומריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/nabil_omri.aspx
תמר אלוןתמר אלוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/tamar_alon.aspx

18/09/2019
ירקות בשטחים פתוחים; הגנת הצומח
דפון

​​בבחירת שטח לגידול בצל מזריעה במקום, חשוב לדעת את ההיסטוריה של החלקה מבחינת כרב, קוטלי עשבים וכמויות הדשנים בקרקע. קיימים זנים רבים ויש להתאים את מועד הזריעה לזן ולאזור. שימוש מושכל, ותזמון מתאים בקוטלי עשבים עשוי לפתור בצורה נאותה את בעיית העשבים.