פרסומים מקצועיים

 

 

אלי מרגליתאלי מרגליתhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/eliyau_margalit.aspx

22/07/2019
ירקות בשטחים פתוחים
דפון

​​שום ירוק (ראש שום לח עם עלווה ירוקה) נאסף בארץ בתקופה שבין סוף פברואר לאמצע אפריל; שום יבש ללא עלווה נאסף מתחילת מאי. קבלת החלטה לגבי יעד השיווק של השום לפני הגידול תסייע למגדל בקביעת מועד השתילה ומשטר ההשקיה והדישון שבהמשך.