פרסומים מקצועיים

יצחק יפה; יצחק הלאור

 

 

12/03/2019
הנדסת הצומח וגנים בוטניים
דפון

השיח בגן מהווה גורם משמעותי בעיצוב הגן ומשמש בעיקר ליצירת מסגרת, רקע, הפרדה, הסתרה מוקד צבע ועוד. בבחירת שיחים לגן הציבורי או הפרטי חשיבות רבה להכרת מימדיו של השיח בבגרותו ומופעיו במהלך השנה. העילה לגיזום שיחים חייבת להיות ברורה לגנן הגוזם. אם נבחר צמחים בחוכמה ונתייחס לממדי השיח - הצמח הנכון למקום הנכון- נוכל לצמצם את גיזומי השיחים בהיקף משמעותי.
גיזום מיותר שאינו נחוץ לא רק שאינו מוסיף ליופיו ובריאותו של השיח אלא גורע ממנו. עם זאת שיחים רבים צריכים גיזום, כדי להתאימם לצרכי הגן ולציפיות של המגדל, לקבלת אפקט פריחה משמעותי. הגיזום הוא תוספת לטיפול השגרתי בשיח, (השקיה, דישון, עיבוד קרקע, מלחמה בפגעים) ואינו בא במקומו.
בבדיקות שנעשו במהלך השנים בגינון ציבורי ופרטי נמצא שחלק משמעותי מהוצאות תחזוקת הגן הינם גיזום שיחים. גיזום שנעשה לעיתים ללא צורך עקב אי הכרת הצמח וברוב המקרים נטיעת צמחים שאינם מתאימים למקומם בגן. הגיזום במקרים אלו נועד לצמצם את נפח הצמחים. גיזום זה מגדיל ללא צורך את עלויות התחזוקה ומעודד התנוונות הצמחים. ​