פרסומים מקצועיים

 

 

מולי זקסמולי זקסhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/moli_sacks.aspx
אופיר אטינגראופיר אטינגרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ofir_etinger.aspx

16/11/2020
הגנת הצומח; שירות שדה
ניסוי שדה

לאחרונה ניכרת התעניינות רבה בגידולים חדשים, רווחיים למגדלים, כגון פירות יער, ובמיוחד אוכמניות. עד עתה לא היו בנמצא זני אוכמניות המתאימים למזג אוויר ים תיכוני, אך כיום ניתן לרכוש בארץ זני אוכמניות - southern high bush - שיח בינוני (5-2 מטרים), בעל איכות פרי טובה, הרגיש לרמת החומציות בקרקע ומתאים לדרישות הצינון החורפיות במרכז הארץ. מין זה מהווה מקור לרוב הזנים המסחריים בעולם. מרבית שטחי האוכמניות בארץ שתולים במצע מנותק, כדי לספק לצמחים תנאים אופטימליים של אוורור, רטיבות המצע וזמינות יסודות הזנה, כיוון שבאופן טבעי גדלים בקרקעות שבהן pH חומצי. יתר על כן, היכולת לגדל את המוצר כ"אורגני", יעלה, כמובן, את מחירו. באופן כללי, הדישון האורגני מיועד להעשרת הקרקע ואינו מתאים לשימוש במצע מנותק, שנפחו מוגבל, ולכן גם מערכת השורשים. בעבודה זו בכוונתנו לפתח משטר דישון אורגני לפירות יער,  אוכמניות, פטל ואוסנה, כדי למקסם את רווחיות הגידול. ​