פרסומים מקצועיים

יצחק אסקירה; ארז רחמים

 

 

מולי זקסמולי זקסhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/moli_sacks.aspx
נביל עומרינביל עומריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/nabil_omri.aspx
רוני אמיררוני אמירhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/roni_amir.aspx
שלי גנץשלי גנץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/sheli_gants.aspx

15/10/2020
שירות שדה
חוברת

שיטת הגידול ההידרופונית החדשנית הופכת נפוצה יותר ויותר בישראל בשל התאמתה לשטחי גידול קטנים וגדולים כאחד, והודות לחיסכון במים ובדשן המאפיין אותה. בהידרופוניקה גדלים הצמחים ללא קרקע או מצע גידול, ושורשי הצמחים מצויים במגע תמידי עם תמיסת ההזנה - תמיסת מים ודשן, וניזונים ממנה בהתאם לצורכיהם. ​