פרסומים מקצועיים

יורם צביאלי; אלי פליק; שמעון פיבונה; מילי זנבר

 

 

עדי סויסהעדי סויסהhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/adi_svisa.aspx
דוד סילברמןדוד סילברמןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/david_silverman.aspx

30/07/2020
ירקות בשטחים פתוחים
דפון

הדפון עוסק בהנחיות והמלצות לטיפול בפרי פלפל קטוף ליצוא לעונת 2021-2020.

הצלחת הפלפל הישראלי בשוקי היצוא לאירופה, לרוסיה ולצפון אמריקה מותנית בשמירה על איכות הפרי לאחר הקטיף במשך 16 יום לפחות (ביעדים מסוימים 26 יום!); בפעולות לשמירת האיכות יש להתחיל כבר בעת הגידול: טיפול בשדה נגד מחלות עלווה ונגד מחלות פרי; הקפדה על ניקיון (סניטציה) בתוך בית הגידול ובסביבתו; ודיוק בהנחיות לקטיף נכון. ביצוע מוקפד של הטיפולים לפני ולאחר הקטיף, ושמירה על שרשרת קירור עד הגעת הפרי ליעדו הסופי, יבטיחו איכות מעולה וחיי מדף ארוכים של פירות הפלפל.