פרסומים מקצועיים

דני אלמליח

 

 

אביגיל הלראביגיל הלרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/avigail_heller.aspx

11/12/2016
הנדסת הצומח וגנים בוטניים
דפון
  
הערכת סיכונים בעצים
אביגיל הלר, ישראל גלון, דני אלמליח, יצחק הל-אור וחיים גבריאל
במאמר זה מוצגת הגישה שפותחה בארץ להערכת סיכונים בעצים. הבדיקה מבוססת על סימנים חיצונים הנראים בעץ, כגון התנוונות בנוף, וכן על השפעת פתוגנים והשתייכות העץ לקבוצת סיכון, כלומר אם הוא נוטה לשבר מטבעו. בנוסף, נבדקת השפעת הסביבה, כמו השקיה ורוחות, על העץ. בסוף המאמר רשימת מיני עצים נפוצים ומדד הסיכון שלהם וסקירת מכשירים ואמצעים שונים להערכת סיכונים בעצים.
 
מדד סיכון בעצים
אביגיל הלר, ישראל גלון, דני אלמליח, יצחק הל-אור, דרור ניסן, אדיר אלווס, ניסים פינס, יוסי בן-שחר תמר עמית וחיים גבריאל
מבוסס על עבודת צוות של מומחים בתחום העצים וכן על מאמר הערכת סיכונים בעצים (הלר וחוב', 2011) ועל מחקר בנושא שבוצע על ידי דרור ניסן, ישראל גלון ואביגיל הלר. המדד שנקבע למגוון העצים מאפיין את מידת עמידותם לשבר.