פרסומים מקצועיים

מדריכי מטעים

 

 

ענת זיסוביץענת זיסוביץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Anat_Zisovitch.aspx

22/11/2020
מטעים; הגנת הצומח
דפון

​הדברת עשבים במטע הינה פעולה הכרחית. העשבים הגדלים במטע משפיעים באופן שלילי על התפתחות העצים והיבול. השפעה שלילית זו נובעת מתחרות ישירה על מים, חומרי הזנה ואור, בעיקר במטעים צעירים. כמו כן, משמשים העשבים פונדקאים למחלות ולמזיקים הפוגעים בעצי המטע. בנוסף, עשבים מפותחים מפריעים לעבודות השגרתיות הנעשות במטע.