פרסומים מקצועיים

יואב מוטרו

 

 

28/01/2018
גידולי שדה
דפון

​הדפון עוסק בשני המזיקים העיקריים המסבים נזקים כבדים ביותר בשטחי הפלחה: נברן השדה ומריון מצוי.