פרסומים מקצועיים

 

 

צפריר גרינהוטצפריר גרינהוטhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/tzafrir_grinhut.aspx
גדעון טופורובגדעון טופורובhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/gidon_toperoff.aspx

06/05/2020
אגרואקולוגיה
דפון

​שינוי אקלים כבר כאן. משנת 1950 ועד היום הטמפרטורה הממוצעת בישראל טיפסה בכ-1.4 מעלות צלזיוס, כאשר מרבית השינוי התרחש בשלושים השנה האחרונות. מלבד העלייה בטמפרטורה, שינוי אקלים מתבטא גם בשינוי תפרוסת המשקעים ובעליה בשכיחות מגוון אירועים אקלימיים קיצוניים, מגמות הצפויות להימשך בעתיד הנראה לעין. לשינוי האקלים צפויות השלכות נרחבות עבור חקלאות ישראל הכוללות שינויים בכמות ובאיכות התוצרת החקלאית, עלייה בתצרוכת המים אל מול הירידה בזמינותם, התגברות תהליכי דלדול קרקע, תנודות במועדי זריעה ושתילה, עליה בהיקף ובעוצמת פגעים ומזיקים בחקלאות הצומח ובמשקי החי, שינויים בזמינות ובמחיר מזון לבעלי-חיים, השפעה על הענף הביטוח החקלאי ועוד. אולם חסרה הערכה כמותית החיונית עבור תיעדוף ומיקוד מדיניות ההיערכות לשינוי אקלים. בנוסף, שינוי האקלים צפוי גם להשפיע על מחירי התוצרת החקלאית העולמית ובכך להשפיע על המשק הישראלי, אך נושא רחב זה לא ידון במאמר.
חשוב לזהות צעדים המיושמים כבר היום ומסייעים לבניית חוסנה של החקלאות בפני שינוי אקלים. כדוגמא לכך אפשר לציין את השיפור ביעילות ההשקיה והדישון, ואת פיתוח הזנים והגזעים המותאמים לחום, ליובש, ולעקות ופגעים נוספים. בוודאי שראוי להגביר צעדים אלו לאור שינוי האקלים. אולם לצד המשך הפעולות האלו, חשוב גם לבצע הערכת סיכונים שיטתית ככלי לקראת גיבוש מדיניות היערכות מושכלת. מדינות מתקדמות שונות כבר פיתוח גישות לביצוע הערכת סיכונים, וראוי לאמץ גישה זו גם אצלנו. כצעד ראשון לקראת הערכת סיכונים בישראל, מיפינו את רגישויותיהם של כמה ענפים חקלאיים נבחרים לשינוי אקלים באמצעות מפגשי מומחים וראיונות עומק עם מדריכי גידול. המיפוי התייחס למאפיינים השונים של כל ענף וענף, והוביל להגדרת 54 מדדים אקלימיים משמעותיים לחקלאות.
בשלב השני, שיתוף פעולה עם השירות המטאורולוגי הביא ליצירת פרויקט ייחודי לניתוח מגמות שינוי האקלים במדדים המשמעותיים לחקלאות. הפרויקט כולל ניתוח מגמות המדדים שנבחרו בנתונים אקלימיים היסטוריים שנמדדו מאז שנת 1950 מחד, ומאידך תחזיות לעתיד ע"פ מודלים ארוכי טווח. תוצרי העבודה עשויים לשמש להערכת כמותית של הסיכונים הנובעים משינוי אקלים, וזו אמורה לשמש ככלי למקבלי ההחלטות בתחום החקלאות, ואולי אף במגזרים נוספים. מאמר זה בא לסכם את הידע שנצבר ולפרסמו לעוסקים בנושא ולציבור הרחב.