פרסומים מקצועיים

 

 

שאדי בליקשאדי בליקhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Shadi_Baleek.aspx
ישראל יוסלביץישראל יוסלביץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/israel_yoselevitsh.aspx

21/05/2020
עופות
דפון

הדפון עוסק בחשיבות ניקיון מערכות השתייה בלולי הודים.​