פרסומים מקצועיים

רקפת שרון

 

 

תרצה זהביתרצה זהביhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/tirza_zehavi.aspx

15/11/2015
מטעים
דפון
 

הדפון מכיל הנחיות למעקב אחר נגיעות בווירוס קיפול העלים בחלקות צעירות (הנטועות משנת 2009 ומעלה).