פרסומים מקצועיים

 

 

יחיאל שטיינמץיחיאל שטיינמץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yehiel_shteinmez.aspx
יעקב גוטליביעקב גוטליבhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yaacov_gotlib.aspx
יאיר תמרייאיר תמריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yair_tamari.aspx

25/09/2019
תחום פרחים; הגנת הצומח
דפון

גידול הדסים לארבעת המינים מהווה ענף חקלאות חשוב בישראל ומעסיק חקלאים רבים במושבים. הדפון מכיל הנחיות גידול הכוללות הכנת השטח ושתילה, השקיה, דישון, הגנה ממחלות ומזיקים והנחיות ליצירת ענף עבות.