פרסומים מקצועיים

 

 

יעקב גוטליביעקב גוטליבhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yaacov_gotlib.aspx
יאיר נשרייאיר נשריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yair_nishri.aspx
יחיאל שטיינמץיחיאל שטיינמץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yehiel_shteinmez.aspx

03/12/2019
תחום פרחים
דפון

​הדפון מכיל הנחיות לגידול פרח שעווה וישנה התייחסות לנושאים כגון הכנת השטח, השקיה, דישון, הדברת מחלות ומזיקים וטיפול בפרח הקטוף. הדפון מתעדכן מדי שנה.