פרסומים מקצועיים

ראובן בירגר; אהוד חנוך; אסא לין; אמיר מעגן

 

 

דפנה זיודפנה זיוhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Dafna_Ziv.aspx
נזאר עבד אלהדינזאר עבד אלהדיhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Nizar_Abd_Elhadi.aspx

11/05/2020
מטעים
דפון
​בדפון הנוכחי מובאות הנחיות לעונה למגדלי שקד.
ההנחיות עוסקות בהשקיה, דישון, הדברת פגעים והדברת מזיקים.