פרסומים מקצועיים

 

 

חיים אורןחיים אורןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/haim_oren.aspx

10/11/2016
מטעים
דפון

 

בעצי התמר ניתן למצוא שלושה סוגי חוטרים: חוטרי קרקע - המחוברים לעץ האם מתחת לפני הקרקע; חוטרי אוויר - המחוברים לצמח האם מעל פני הקרקע; חוטרי משתלה - חוטר אוויר שנשתל בשק או בדלי למשך 9 חודשים עד שנה, ולאחר מכן מועבר לקרקע. להלן פירוט ההנחיות לטיפול בכל אחד משלושת הסוגים הללו.